نوع آزمون

تاریخ برگزاری

وضعیت

محل آزمون روی نقشه

هزینه ثبت نام

Academic 21-May-2020 Register ended Karaj (map) 30,500,000 ريال علی الحساب
General 21-May-2020 Register ended Karaj (map) 30,500,000 ريال علی الحساب
Academic 06-June-2020 Register ended Karaj (map) 30,500,000 ريال علی الحساب
Academic 11-June-2020 Register Karaj (map) 30,500,000 ريال علی الحساب
Genera 11-June-2020 Register Karaj (map) 30,500,000 ريال علی الحساب
Academic 20-June-2020 Register ended Karaj (map) 30,500,000 ريال علی الحساب
General 20-June-2020 Register Karaj (map) 30,500,000 ريال علی الحساب
Academic 11-July-2020 Register Karaj (map) 30,500,000 ريال علی الحساب
General 11-July-2020 Register Karaj (map) 30,500,000 ريال علی الحساب
Academic 06-August-2020 Register Karaj (map) 30,500,000 ريال علی الحساب
Academic 22-August-2020  Register  Karaj (map) 30,500,000 ريال علی الحساب
General 22-August-2020  Register  Karaj (map) 30,500,000 ريال علی الحساب
 Academic 17-September-2020    Register Karaj (map) 30,500,000 ريال علی الحساب
 General 17-September-2020    Register  Karaj (map) 30,500,000 ريال علی الحساب

 

نام آزمون

نوع آزمون

شماره آزمون

تاریخ برگزاری

هزینه ثبت نام

وضعیت 

Online Writing Mock Test Academic(with comment)

 online  1  unlimited  70000تومان ثبت نام 

Online Writing Mock Test General(with comment)

 online  2  unlimited   70000تومان ثبت نام 
 

Online Writing Mock Test Academic(without comment)

 online 3  unlimited   50000تومان ثبت نام 

Online Writing Mock Test General(without comment)

online  4  unlimited    50000تومان ثبت نام 

Online Speaking Test(with comment)

 online 5  unlimited    70000تومان ثبت نام 

Online Speaking Test(without comment)

 online  6  unlimited   50000تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 92 09 خرداد 99   172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 92 09 خرداد 99   172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 93 16 خرداد 99   172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 93 16 خرداد 99   172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 94 23 خرداد 99   172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 94 23 خرداد 99   172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 95 30 خرداد 99   172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 95 30 خرداد 99   172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 96  06 تیر 99   172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 96   06 تیر 99   172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 97    13 تیر 99   172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 97    13 تیر 99   172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 98     20 تیر 99   172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 98    20 تیر 99   172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 99    27 تیر 99   172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 99    27 تیر 99   172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 100    03 مرداد 99    172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 100    03 مرداد 99    172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 101     10 مرداد 99    172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 101     10 مرداد 99    172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 102     17 مرداد 99    172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 102     17 مرداد 99    172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 103     24 مرداد 99    172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 103     24 مرداد 99    172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 104   31 مرداد 99    172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 104   31 مرداد 99    172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 105    07 شهریور 99    172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 105     07 شهریور 99    172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 106    14 شهریور 99    172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 106     14 شهریور 99    172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 107  21 شهریور 99   172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 107  21 شهریور 99   172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 108  28 شهریور 99   172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 108 28 شهریور 99    172.000 تومان  ثبت نام
 آزمون آزمایشی آکادمیک  شماره 109  04 مهر 99   172.000 تومان ثبت نام 
 آزمون آزمایشی جنرال شماره 109  04 مهر 99   172.000 تومان  ثبت نام

آزمون آزمایشی شماره 104 آیلتس (جنرال)

  • تعداد دانشجویان: 0
  • سطح آزمون: پیشرفته
  • مدت:
  • قیمت: ریال 1,720,000

معرفی آزمون

آزمون آزمایشی روز جمعه مورخ 31 مرداد 1399 ساعت 9000 صبح

Powered by: Morvarid Web: Morvarid Web
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی رهام می باشد. طراحی و اجرا: مروارید وب